Bryssel Turist Guide

Bryssels historia

År 977 anses vara det år då Bryssel officiellt grundades. Den tyske kejsaren Otto II gav Nedre Lorraine till Karl av Nedre Lorraine det året och redan då nämns Bryssel.
Vid 900-talets slut byggdes de första stadsmurarna.

Två hundra år senare, på 1100-talet, blev Bryssel en viktig kommersiell knutpunkt tack vare att staden låg mellan Brygge och Köln. Mellan 1357 och 1379 byggdes en stad i närheten av det som kallades Bryssel då eftersom denna ansågs vara för liten. Den nya delen av staden känner man igen idag på namnet Inre Ringen.
1531 blev Bryssel utsedd till det spanska Nederländernas huvudstad.


Bryssel historia

1695 var det Ludvig XIV som attackareade staden. Attacken ledde till att bland annat Grand Place i Bryssel jämnades med marken. Däremot klarade sig stadshuset.
1830 inträffade den belgiska revolutionen i Bryssel och 1831 kom Belgiens första kung upp på tronen, Leopold I. Han började då riva stadsmuren för att bygga nya byggnader där istället. När Belgiens andra kung, Leopold II, regerade skedde många förändringar i Bryssel. Bland annat byggde man över den stora floden Zenne eftersom den förde hemska sjukdomar med sig. Man började även bygga en järnvägslinje.
1795-1815 var Belgien en del av Frankrike men 1830 revolterade Belgien i kriget om sin självständighet och blev en självständig monarki med just Bryssel som huvudstad.
Under första och andra världskriget ockuperades Bryssel av tyskarna. 1959 blev Bryssel huvudkvarter för den Europeiska Unionen, EU, som då kallades EG, och är så än idag. 1967 fick EUs högkvarter sällskap av NATO som flyttade sitt högsäte från Paris till just Bryssel.